Hệ thống ống Inox không gỉ AQUApipe

Hệ thống ống Inox không gỉ AQUApipe

AQUApipe (thuộc về AIRpipe) chú trọng vào giải pháp cung cấp chất lỏng và khí. Bằng cách tạo ra sức mạnh tổng hợp của công nghệ kết nối đường ống từ AIRpipe, AQUApipe mang đến hiệu suất vượt trội của hệ thống ống Inox không gỉ thành mỏng. Bằng cách sử dụng công nghệ độc quyền được cấp bằng sáng chế này, AQUApipe không chỉ có tất cả các lợi ích tốt từ Inox không gỉ, mà còn giúp bạn giảm chi phí lắp đặt và vật liệu xuống mức tối thiểu.