Industries

AIRpipe cung cấp vượt trội thực hiện khí nén và hệ thống chất lỏng

Các sản phẩm của AIRpipe được sử dụng trên toàn cầu cho tất cả các ứng dụng khí nén, chân không, khí trơ và chất lỏng. Tính đến nay, chúng tôi đã phục vụ hơn 26.000 khách hàng trên toàn thế giới. 
AIRpipe phù hợp với nhiều ngành công nghiệp khác nhau, như Ô tô, Thực phẩm, Hàng không vũ trụ, Điều trị y tế, Dệt may, Điện tử & Quang học, Vận chuyển đường sắt, Nước giải khát