• Môi trường

  Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của chúng tôi. Bảo vệ và tối ưu hóa môi trường song song với việc phát triển là tiền đề cho sự phát triển bền vững của AIRpipe. Trong sản xuất và dịch vụ, chúng tôi sẽ dần dần cải thiện hiệu quả năng lượng, giảm các chất có hại, tăng cường tái chế chất thải và giảm thiểu tác động của các hoạt động của công ty đến môi trường.

 • Trách nhiệm

  Trách nhiệm xã hội là một điều đặc biệt quan trọng trong việc phát triển doanh nghiệp. Chúng tôi ủng hộ, tôn trọng luật pháp và văn hóa của mỗi quốc gia, tham gia và hỗ trợ một số hoạt động xã hội tự nguyện, tổ chức và khuyến khích nhân viên tham gia các hoạt động xã hội và đóng góp tích cực cho xã hội.

 • Nhân viên

  Ngoài mức lương công bằng, lợi ích xã hội và phúc lợi công ty, chúng tôi còn tạo điều kiện cho nhân viên nhiều cơ hội học tập, cải thiện khả năng và kiến thức chuyên ngành, có thêm cơ hội phát triển. Chúng tôi đã xây dựng nhiều kênh để lắng nghe ý kiến của nhân viên, để cùng nhân viên giao tiếp và xây dựng lòng tin, tăng cường xây dựng văn hóa doanh nghiệp, không có ranh giới và sự khác biệt văn hóa, tất cả nhằm để đáp ứng nhu cầu chung của nhân viên.

 • Sản phẩm

  Thông qua thực hành và tích lũy kinh nghiệm liên tục, chúng tôi tập trung vào nghiên cứu, phát triển và đổi mới sản phẩm, cải thiện hiệu suất và hiệu quả sản phẩm, giảm chi phí toàn diện của khách hàng, giảm tiêu thụ nguyên liệu, tài nguyên và năng lượng. Chúng tôi có nhiều công nghệ được cấp bằng sáng chế và dữ liệu này được cập nhật liên tục. Các sản phẩm của chúng tôi đã vượt qua chứng nhận vệ sinh đường ống ISO8573-1, chứng nhận DS, chứng nhận áp lực TUV, FDA, vv. Thông qua đổi mới sản phẩm và yêu cầu chất lượng cao, giữ cho doanh nghiệp luôn phát triển bền vững.